Friesland

Mens en maat

De maat der dingen in relatie tot de behoeften van de mens

Voorbereiding voor deze site bijna voltooid

Verklaring voor de vertraging tot nu toe
Inmiddels is het onder de knie krijgen van de voor deze site gewenste stijl nagenoeg afgerond. De inspanning die dat heeft gekost is echter aan de gemiddelde bezoeker onderhand niet meer uit te leggen. Die ziet alleen het resultaat dat hopelijk nu een nette indruk geeft.

Voor de leesbaarheid van tekst is het, naast het zorgvuldig kiezen van het lettertype, van belang dat regelafstand, breedte van witruimte voor, tussen en achter de kolommen gevoelsmatig klopt. Verder dienen verschillende pagina-elementen tot op de pixel nauwkeurig geplaatst te worden.

Als dan ook nog alle gebruikte kleuren op elkaar afgestemd zijn en de layout zodanig is opgezet dat de bezoeker niet voortdurend hoeft te zoeken (of te scrollen) naar het vervolg van zijn tekst, ontstaat er een resultaat waarin men lange stukken tekst kan lezen zonder vermoeid te raken.
Na een langdurige strijd met de schijnbare onmogelijkheden bij het correct toepassen van de webnormen, heb ik nu toch een acceptabele stijl voor deze site kunnen realiseren die aan alle eisen voldoet en niet meer door ongevraagde "service" van browsers verziekt kan worden.

Helaas is de stijl nog niet uitgewerkt voor allerlei verschillende browsers. Op dit moment werkt het alleen in Mozilla-Firefox. Voor gebruikers met andere browsers is de lay-out nu nog een puinhoop.
De eerste inhoud
Het moment om echt te kunnen beginnen is dus nog niet aangebroken. Terwijl ik met de laatste verfijningen in de stijl bezig ben word ik echter door de actualiteit gedwongen toch terstond een stukje inhoud te plaatsen.

De verhoging van de snelheid naar 130km/uur kan hier niet onbesproken blijven.